Formål med Erhvervsparken Aulum A/S er

-at skabe en ”rugekasse” i et udviklende miljø for iværksættere og mindre nystartede virksomheder

-at sørge for ”murstenene” så du kan koncentrere dig om at udvikle din virksomhed

- at være med til at markedsføre området og øge kendskabet til egnen

-at erhverve fast ejendom i den nordlige del af Herning kommune til gavn for områdets erhvervsudvikling

-formidle og administrere enhver form for erhvervsejendom

Derudover står Erhvervsparken Aulum A/S's bestyrelse til rådighed med rådgivning om erhvervsmæssige problemstillinger. Det kan være spørgsmål om forretningsudvikling eller spørgsmål af finansiel karakter.

Rigtig mange lokale virksomheder har allerede tegnet aktier eller meldt sig som ”hus sponsorer”.

Erhvervsparken Aulum A/S er stiftet af det lokale

erhvervsliv for at give iværksættere de bedste

muligheder for at komme godt i gang